figure of eight

  1. Havacılık havada 8 rakamı şeklinde yörünge çizerek yapılan manevra.
  2. buz üzerinde 8 çizerek kayma.
  3. 8 şeklinde düğüm/sargı vb.
çift ilmekli düğüm.
8 rakamının biçimi.