fill or kill (fok)

  1. hemen yerine getirilmediği takdirde bir borsa emrinin iptalini öngören borsa emri
(= doldur ya da öldür) notunun düşülmüş olması gerekir