fill or kill

  1. vadeli işlemler piyasasında
  2. hemen yerine getirilecek ya da iptal edilecek bir talimat
(= doldur ya da öldür) notunun düşülmüş olması gerekir
hemen yerine getirilmediği takdirde bir borsa emrinin iptalini öngören borsa emri