1. (a) (belge, liste vb.'de noksan olan yerleri gerekli bilgi ile) doldurmak, evrakı doldurmak/tamamlamak,
    (b) (geri kalan zamanı) doldurmak/tamamlamak, (c) şiş(ir)mek, büyü(t)mek, dol(dur)up kabar(t)mak, şişmanla(t)mak.
    His face is beginning to fill out.
senet doldurmak Fiil
(US) senet formu doldurmak Fiil
senet formu doldurmak Fiil
form doldurmak Fiil
boş yerleri doldurmak Fiil
US form doldurmak Fiil