fill the (speaker's) chair

  1. Fiil başkanlık etmek
  2. Fiil konuşmacı koltuğuna oturmak