1. İsim tespit
  2. İsim buluş, keşif, bulgu.
  3. İsim bulma, bulunmuş şey.
  4. İsim hüküm, karar, varılan sonuç.
    The committee will publish its findings next month.
gerçekleri araştırma komisyonu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
maliyet hesaplama
maliyet bulma
yön bulma
delil tespiti
kusur bulma
adli bulgu İsim, Hukuk
uzun mesafe yön tayini
yer tespiti
radyo yön bulucusu
münferit davada jüri kararı
keşif yoluyla elde edilen mülkiyet hakkı
kefalet sağlama
kefil bulma
(kitaplık) kısa katalog
Kayıp Balık Nemo İsim, Sinema
sermaye bulma
olayın unsurları İsim
jürinin vardığı sonuç
para bulma
bulanın malı, kayıp eşyayı bulanın onu kendine maletmesi
hakem kararını bağlayıcı kabul etmek Fiil
hep kusur bulmak Fiil
bir dosta iyi maaşlı bir iş bulmasında yardımcı olmak Fiil
bir cezaya hükmetmek Fiil
yön bulma anteni
yön bulucu anten
(radyo) yön buluş çerçevesi
r
ilet. yön bulma, yön bulucu.
soruşturma kurulu
soruşturma kurulu
bilirkişi heyeti
durum raporu
delil toplama gezisi