işaret ateşi, nöbetçilerin ısınmak için yaktıkları ateş. İsim