first-degree appeal

istinaf etmek Fiil, Hukuk
istinaf etmek Fiil, Hukuk
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
istinaf talebi İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
istinaf incelemesi İsim, Hukuk