fiscal year …

mali yıl
hesap dönemi İsim, Muhasebe