fish warden

  1. İsim balık zabıta memuru: balık avı yasalarını yürütmekle görevli memur.