fit like a glove

  1. tıpatıp uymak, biçilmiş kaftan olmak, tam ölçüsünde/kararında olmak.