fit the bill

  1. Fiil uygun olmak
  2. Fiil aranan özelliklere sahip olmak
  3. Fiil istenen özelliklere sahip olmak
  4. Fiil koşulları yerine getirmek
  5. Fiil kriterlere uygun olmak