fit together

  1. Fiil birleştirmek
  2. Fiil monte etmek
  3. Fiil bir araya getirmek
  4. Fiil birbirine takmak
  5. Fiil birbirine geçirmek
  6. Fiil uymak
  7. Fiil uyumlu olmak
  8. Fiil birbirine uymak
birşeyi kurmak Fiil
birşeyi birleştirmek Fiil
birşeyi monte etmek Fiil
iki şeyi birbirine takmak/uydurmak.