bayrak kanunu
bayrak kanunu (bir geminin bayrağını taşıdığı memleketin kanunları İsim