1. Fiil (tehlikeden vb.) kaç(ın)mak, kaçıp kurtulmak, hızla uzaklaşmak, tüymek.
  They all fled (from) the burning ship.
 2. Fiil (zaman) uçup gitmek, geçmek, geçip gitmek, sürüklenmek.
  The clouds are fleeing before the wind.
 3. Fiil kaybolmak, yok olmak, sırra kadem basmak, gözden uzaklaşmak.
  The shadows flee as day breaks. Mists
  fleeing before the rising sun.
 4. Fiil kaçmak, firar etmek, bırakmak, terketmek.
  flee the country: memleketten kaçmak, terki diyar etmek, vatanını terketmek.
ülkeden kaçmak Fiil, Hukuk
bir ülkeden kaçmak Fiil
uçup gitmek Fiil
kaçmak Fiil
adaletten kaçmak Fiil
kaçışmak Fiil
yurtdışına kaçmak Fiil
meşru müdafaa durumunda bulunmak Fiil