1. İsim serpinti, savruntu, kar serpintisi, kısa süreli kar yağışı, (nadiren sağanak anlamında da kullanılır).

  Snow flurries are expected this evening.
 2. İsim ânî telâş, heyecan, şaşkınlık, kargaşalık.
  a flurry of activity: telâşlı/hararetli faaliyet.
  The
  thought of a long journey put her in a flurry.
  in a flurry of excitemet: heyecan ve telâşla.
  A flurry of excitement went round the hall as the king came in.
 3. İsim (borsa) ânî fiyat dalgalanması.
 4. İsim bora, ânî/kısa süreli rüzgâr.
  A flurry upset the small sailboat.
 5. İsim (zıpkınlanan balığın) ölüm çırpınmaları/ihtilâçları.
 6. İsim telâşlan(dır)mak, telâşa düş(ür)mek, heyecanlan(dır)mak, sinirlen(dir)mek, şaşır(t)mak.
  get flurried:
  telâşlanmak, telâşa düşmek, iki ayağı bir pabuca girmek.
telaşla
telaş içinde