1. tay, sıpa, 1 yaşından küçük at/eşek yavrusu.
    in/with foal: gebe (at/eşek).
  2. (kısrak/eşek) doğurmak, yavrulamak.