1. (a) (bir zaman aralığından sonra) devam etmek.
    The second half of the concert will follow on in 20
    minutes. (b) (bir olayı) izlemek/takip etmek.
    Her ilness followed on her mother's death.
...'in hemen ardından gelmek Fiil, Deyim
...'in hemen ardından gelmek Fiil, Deyim
bir uçağın uçuşunu radarla izlemek Fiil
...'in gereğini yapmak Fiil
... konusunda gerekenleri yapmak Fiil
cevap bekleyen mektupları cevaplandırmak Fiil