follow up a letter with summons

  1. Fiil mektuptan sonra bir ödeme emri göndermek
  2. Fiil mektup butan sonra ödeme emri göndermek