fool around

(a) boş gezmek, vakit öldürmek, aylaklık/âvârelik yapmak, aylak aylak/avare dolaşmak,
argo havyar
kesmek.
He never does any work, he just fools about all day long. (b) eğlenmek, oyalanmak, dalga geçmek, erkek/kadın peşinde koşmak, (c) kendine aptal süsü vermek, aptal görünmek.
Stop fooling about! Aptallığı bırak! (d)
fool around with: kurcalamak, … ile oynamak.