for love or money

  1. para veya hatır için.
    not for love nor for money: ne para ne de hatır için, asla, hiçbir suretle,
    olanaksız, imkânsız.
    It cannot be done for love or money: Bu ne para ile, ne de hatır için yapılır.
ne hatır ne de para uğruna elde edilemeyecek şey