for the love of

  1. … aşkına, … hatırı için.
    For the love of mercy, stop that noise: Allahaşkına kes şu gürültüyü!

    Put that gun down, for the love of God.
    do something for the love of it: bir şeyi zevk için/hoşlanarak yapmak.
...in hatırı için
Allah aşkına Zarf