force an open door

  1. Fiil hâsılı tahsil etmek
  2. Fiil denize su götürmek
  3. Fiil çay kenarında kuyu kazmak