force prices down

  1. Fiil fiyatları aşağı çekmek
  2. Fiil fiyatların düşmesine neden olmak
  3. Fiil fiyatları zorla düşürmek
fiyatları düşürmek Fiil