1. İsim, İstihdam ustabaşı
  2. İsim kolbaşı
  3. İsim ustabaşı, işçi/ırgat başı, kalfa.
  4. İsim jüri başkanı/sözcüsü.
montaj hattı ustabaşısı
montaj hattı ustabaşısı
inşaat kalfası İsim
inşaatçı
ustabaşı
ustabaşı
maden başçavuşu
mağaza sorumlusu İsim, İstihdam
usta eğitimi