formal notice to debtor

borçluya (ödemesi için) yapılan resmi ihbar