1. İsim şekilcilik
  2. İsim biçimsellik
  3. İsim şekilcilik
  4. İsim biçimcilik: özü, içeriği yeterince önemsemeden salt biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş.