found a judgment on an award

  1. Fiil, Hukuk bir hükmü hakem kararına dayandırmak