fraudulent act

  1. dolandırıcılık
  2. hileli fiil
  3. emniyeti suiistimal etme
  4. güvenliği kötüye kullanma
  5. dolandırıcılık fiili