free alongside ship (vessel)

  1. (FAS) dış ticaret anlaşmalarında satıcı fiyatı (malların yüklenmek üzere geminin yanına bırakıldığı noktaya
    kadarki bütün masraf ve rizikoları kapsar
: gemi bordasında teslim.