free determination

  1. kendi geleceğini özgürce kendinin belirlemesi
  2. ihtiyar