sınırlardan serbest geçiş hakkı
serbest giriş hakkı
gümrüksüz sertifikası İsim
gümrüksüz giriş belgesi
gümrük girişi (ithal ya da ihraç edilen malın gümrüğe girişi ve kaydı ; gümrüksüz mal ithalatı giriş
bildirimi ; gümrüğe tabi mallarda ithalat giriş b
gümrük süz mal ithalatı giriş bildirimi
serbest giriş çıkış
serbest çıkış ve giriş