free estate

ipotek gibi mükellefiyetlerden ari gayri menkul
ipotek gibi mükellefiyetlerden arınmış gayrimenkul
üzerinde intifa ve ipotek hakları olmayan mülk
mülk üzerindeki ipoteği kaldırmak Fiil
bir gayri menkul üzerindeki ipotek veya başka yükleri kaldırmak Fiil
bir mülk üzerindeki ipoteği kaldırmak Fiil
malikinin üzerinde mutlak mülkiyeti olan mülk