aylak tekerlek, aylak çark, avara çark: motorun hızı arabanın hızından az olduğu zaman tekerleklerin
serbest dönmesini sağlayan düzen.
bisiklette pedallar kullanılmayınca arka tekerleği serbest bırakan kenet.
(taşıt veya sürücüsü) tekerlekler yürütme mekanizmasından ayrılmış olarak gitmek.
serbestçe işlemek/hareket etmek/kullanılmak.
kilit mandalı