fruit juice

Sebze ve meyve suyu imalatı (NACE kodu: 10.32) İsim, Sanayi ve Zanaatler