fun and games

  1. (a) eğlenceli oyun/toplantı, eğlence, (b) okşama ve cinsî münasebette bulunma, (c) son derece kolay şey,
    (d) (şaka yollu) çok zor, çetin.