future value

  1. gelecekteki değer
  2. gelecekteki değer (bir paranın bileşik faizle ilerde kazanacağı değer