1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler demonstrator
  2. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler demonstrator
  3. projector
motion picture projector
movie projector
audiovisual aids
spectroscope
usher İsim, İstihdam
index hand
gage lamp İsim
gauge lamp İsim
guiding principle İsim
guiding rule

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Göstermek işini ... veya şey
  2. Gösteriye katılan kimse, nümâyişçi