1. good morning
to bid someone good morning Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Gündüz söylenen selâmlaşma sözü