gain confidence

  1. Fiil güven kazanmak
  2. Fiil kendine güven kazanmak
  3. Fiil kendine güveni yerine gelmek