gain on something

  1. Fiil birşeye yaklaşmak
  2. Fiil birşeye yetişmek
  3. Fiil birşeye nihayet ulaşmak
  4. Fiil birşeyi sonunda yakalamak