1. Fiil sürati artmak
  2. Fiil hızı artmak
  3. Fiil süratlenmek
hızlanmak Fiil