1. Fiil birine yalan yutturmak
  2. Fiil yalan ile gerçeği saklamak