gather in the crops

  1. Fiil hasat yapmak
  2. Fiil ürünü kaldırmak
  3. Fiil ürün toplamak