gather in the crops

  1. Verb hasat yapmak
  2. Verb ürünü kaldırmak
  3. Verb ürün toplamak