gather information

biri hakında bilgi toplamak Fiil
biri hakkında bilgi toplamak Fiil
bir şey hakkında sondaj yapmak Fiil