gather the pages of a book

bir kitabın sayfalarını toplamak Fiil