general notice

  1. (müdür) muhtemel çıkar çatışması olduğu uyarısı
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Fiil
genel kurulun çağrılması ve usulü hakkında hükümler İsim