general notice

  1. (müdür) muhtemel çıkar çatışması olduğu uyarısı
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Verb
genel kurulun çağrılması ve usulü hakkında hükümler Noun