generalization

  1. İsim genellik, umumîlik, umumiyet.
  2. İsim genelleştirme, umumîleştirme, kapsamını genişletme, teşmil (etme).
  3. İsim genel mütalea/fikir/ilke vb.
geniş genelleştirme